Τέσσερις κούροι αναδύθηκαν από τη γη της Αταλάντης

Είναι συγκλονιστικό αναδύονται από τη γη γλυπτά όπως οι τέσσερις κούροι που αποκαλύφθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, στην περιοχή της Αταλάντης. Οι τέσσερις κορμοί πώρινων αγαλμάτων φυσικού μεγέθους ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφική έρευνα που ξεκίνησε στα μέσα του Οκτωβρίου, με αφορμή την υπόδειξη νέας αρχαιολογικής θέσης από αγρότη. Κατά τη διάρκεια άροσης, ο αγρότης  εντόπισε πώρινο κορμό γυμνού ανδρικού αγάλματος  αρχαϊκών χρόνων στον τύπο του κούρου (σωζ. ύψους 0.86μ.) και ειδοποίησε άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Οι "Κούροι της Αταλάντης" και το τμήμα τριεδρικής βάσης αγάλματος που αποκαλύφθηκαν στην Φθιώτιδα. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μοναδικά ευρήματα
Μετά την παράδοση και τη μεταφορά του γλυπτού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας Ε. Καράτζαλη ανέθεσε στην αρχαιολόγο Μαρία Παπαγεωργίου τη διεξαγωγή δοκιμαστικών  τομών στον αγρό. Έτσι αποκαλύφθηκαν κατά χώρα άλλα τρία πώρινα γλυπτά αρχαϊκών χρόνων και τμήμα τριεδρικής βάσης  αγάλματος.

Ο πώρινος κορμός γυμνού ανδρικού αγάλματος αρχαϊκών χρόνων στον τύπο του κούρου που εντοπίστηκε από αγρότη. Το άγαλμα, όσο διασώθηκε, έχει ύψος 0,86μ. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην πρώτη δοκιμαστική τομή στο βόρειο τμήμα του αγροτεμαχίου βρέθηκε πώρινο γλυπτό φυσικού μεγέθους αρχαϊκών χρόνων (σωζ. ύψους 1.22μ.), που σώζεται από την κεφαλή ως  το ύψος των  μηρών  και  παριστάνει όρθια,  γενειοφόρο μορφή νεαρού άνδρα με προτεταμένο το αριστερό σκέλος. Το παραπάνω γλυπτό βρέθηκε μαζί με τμήμα κάτω κορμού μικρότερου πώρινου αναγλύφου που απεικονίζει ιστάμενη γυμνή ανδρική μορφή από την οσφυϊκή χώρα ως τις κνήμες (σωζ. ύψους 0.82μ.),  το οποίο επίσης φέρει  συμφυή  πλίνθο στην οπίσθια επιφάνεια.

Ο πρώτος κούρος εντοπίστηκε από έναν αγρότη καθώς όργωνε το χωράφι του. Ειδοποίησε αμέσως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία έφερε στο φως τους άλλους τρεις κορμούς γυμνών ανδρικών αγαλμάτων φυσικού μεγέθους.

Στις 2/11/18 εντοπίσθηκε ένας ακόμη κούρος σε φυσικό μέγεθος (σωζ. ύψους 0.95μ.) που σώζεται από το ύψος του λαιμού ως τους μηρούς. Απεικονίζει γυμνό νέο με ελαφρά προτεταμένο το αριστερό σκέλος και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η τριεδρική πλίνθος που βρέθηκε ακριβώς δίπλα του πιθανόν ανήκει στο ίδιο γλυπτό.

Από την κεφαλή ως το ύψος των μηρών σώζεται ο εικονιζόμενος κούρος που παριστάνει όρθια, γενειοφόρο μορφή νεαρού άνδρα με προτεταμένο το αριστερό σκέλος. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο φως και νεκροταφείο 5ου-2ου αι. π.Χ.
Η πρόσφατη ολιγοήμερη ανασκαφική έρευνα που έχει διενεργηθεί σε μικρό μόνον τμήμα του αγρού, αποκάλυψε σε βαθύτερα στρώματα οργανωμένο νεκροταφείο. Μέχρι στιγμής στο νεκροταφείο διερευνήθηκαν επτά τάφοι που χρησιμοποιήθηκαν από τον 5ο αι. π.Χ. ως τον 2ο αι. π.Χ. με αξιόλογα ευρήματα.

Ο κούρος που απεικονίζει γενειοφόρο άνδρα με σωζόμενο ύψος 1.22μ. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ύπαρξη του αρχαίου νεκροταφείου σε εγγύτητα με τη σύγχρονη πόλη της Αταλάντης  υποδηλώνει ότι  πιθανότατα έχει εντοπισθεί  τμήμα  του  οργανωμένου  νεκροταφείου του αρχαίου Οπούντα.

Active Destinations


  • E learning University of Athens
  • 5 Stadiou Str., zip code 10562, Athens, Greece
  • email: info@yougoculture.com