Η Ελλάδα μεταξύ των «πιο έξυπνων χωρών» ως προς το STEM

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατέχει την έκτη υψηλότερη θέση στους αποφοίτους STEM στον κόσμο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από πληροφορίες που συγκέντρωσε ο ΟΟΣΑ κατά το 2012.

Το STEM είναι συντομογραφία που αναφέρεται στην επιστήμη (science), την τεχνολογία (technology), τη μηχανική (engineering) και τα μαθηματικά (math). Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει τον αριθμό των βαθμολογιών κατά κεφαλήν για κάθε χώρα, ώστε να υπάρχει καθαρότερη σύγκριση, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό των χωρών.

Το 26% των συνολικών βαθμών που δόθηκαν στην Ελλάδα είναι στην επιστήμη, που περιλαμβάνει τα πεδία της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Αυτό είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 28% του 2002.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Ελλάδα κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση (πίσω από την Ιταλία) αναφορικά με τον αριθμό των γυναικών που επέλεξαν τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική για τριτοβάθμια εκπαίδευση: 43% ήταν γυναίκες, ενώ ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 34%.

Πρώτη είναι η Κορέα, καθώς η χώρα έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση αναφορικά με τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. Ωστόσο παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2002.

Πηγή: Greek Reporter

Active Destinations


  • E learning University of Athens
  • 5 Stadiou Str., zip code 10562, Athens, Greece
  • email: info@yougoculture.com